HAND IN HAND VOOR DIVERSITEIT

HAND IN HAND VOOR DIVERSITEIT

De Arnhemse gay gemeenschap is vannacht in zijn hart geraakt.
2 Jongens zijn gemolesteerd omdat ze hand in hand door de stad liepen. Met een betonschaar is één van hen toegetakeld waarbij zijn tanden uit de mond geslagen zijn. Dit kan niet, dit mag niet en is onacceptabel voor iedereen die diversiteit toejuicht.

De Arnhemse Gay Horeca wil op 8 april laten zien dat ze samen en met elkaar op willen staan voor deze twee slachtoffers en alle anderen die hier mee te maken hebben gehad. De LHBT gemeenschap staat voor tolerantie en acceptatie en deze waarden willen we uitdragen als signaal voor de toekomst. We zijn wie we zijn en blijven strijdbaar voor onze rechten opkomen. Hand in hand lopen mag geen angst opleveren, het tonen van genegenheid mag geen risico met zich meebrengen van een verminkt gezicht.

‘Kom zaterdag 8 april 17:00 uur naar het Jansplein in Arnhem om samen met ons hand in hand te staan voor diversiteit en de slachtoffers een hart onder de riem te steken. Dit onrecht moeten we niet over ons heen laten gaan. Het is tijd voor een signaal naar de samenleving: Nederland is een land waar iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht geaardheid, gender, afkomst, geloof of huidskleur!!’

Voor vragen en informatie wendt u zich tot Arold Dingemans, 026-4423343

Graag delen als je ons hierbij wilt helpen en betrokken bent bij een diverse maatschappij!