Community richtlijnen

De SwingMembers Community (hierna SMC genoemd) is een social media platform met informatie zoals profielen, media, berichten en communicatie van en tussen mensen die van de Swingerslifestyle houden.
Deze informatie is uitsluitend zichtbaar voor leden en dus niet toegankelijk voor derden.

Respect en integriteit

De leden van SMC worden geacht elkaar te respecteren en integer om te gaan met alle op SMC beschikbare informatie.

De richtlijnen

SMC is een prettige omgeving waar alle leden in vertrouwen van hun Swingerslifestyle kunnen genieten. Om dit zo te houden zijn onderstaande regels en richtlijnen van toepassing voor alle gebruikers.

 • Behandel ieder ander zoals je zelf behandeld zou willen worden, niet toegestaan zijn opruiende taal, discriminerende opmerkingen en pesten. Hou het gezellig en een geintje moet natuurlijk kunnen.
 • Foto- en videomateriaal die je op SMC plaatst zijn zichtbaar voor andere leden en kunnen dus ook door hun gekopieerd worden. Dit is helaas niet te beveiligen. Realiseer jezelf dit bij het uploaden van je materiaal.
 • Materiaal welke je upload worden niet vooraf door ons gecontroleerd en is dus direct zichtbaar voor andere leden.
 • Je bent zelf 100% verantwoordelijk voor de inhoud die je op SMC plaatst. Zowel andere leden als SMC kunnen daar nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
 • Vul je profiel zo compleet mogelijk in en maak daarin je wensen en interesses duidelijk kenbaar zodat je sneller in contact komt met gelijkgestemden. Neem ook de moeite om jou/jullie te omschrijven en wat jij/jullie zoeken. Plaats leuke foto’s welke niet herkenbaar hoeven te zijn. Profielen zonder introductietekst of ten minste één profielfoto kunnen door andere leden niet gevonden worden.
 • SMC zal NOOIT je (persoonlijke) gegevens aan derden ter beschikking stellen.
 • Het is niet toegestaan om materiaal of inhoud te plaatsen:
  – van andere leden zonder hun toestemming met mensen buiten de community te delen.
  – van mensen onder de 18 jaar.
  – van andere mensen zonder hun toestemming
  – uit wraak naar andere mensen (revengeporn).
  – van mensen die seks hebben met dieren.
 • SMC ontraad het gebruik van (Party) Drugs. Leden nemen hierin hun eigen verantwoording. Respecteer desondanks elkaars keuzes daarin.
 • Wanneer je materiaal aantreft op SMC welke in strijd zijn met deze community richtlijnen kun je anoniem gebruik maken van de “meld misbruik knop”. SMC zal bij gegronde meldingen passende maatregelen treffen.

Auteursrecht
Respecteer het auteursrecht en plaats dus alleen door jezelf gemaakt materiaal.

Vrijheid van meningsuiting

SMC hecht waarde aan de vrijheid van meningsuiting. We gedogen echter geen content die aanzet tot of instemt met geweld tegen personen of groepen op basis van hun ras of etnische afkomst, religie, beperkingen, geslacht, leeftijd, nationaliteit, of seksuele geaardheid/identiteit, noch content die vooral is gericht op het aanzetten tot haat op basis van deze kenmerken.

Agressie en geweld
Het is niet toegestaan materiaal te plaatsen die bedoeld om te schokkeren, sensatie te veroorzaken of te kwetsen. Zet anderen niet aan tot geweld. Zaken als agressief gedrag, stalken, bedreigingen, pesten, intimidatie, privacyschending, het openbaar maken van persoonlijke gegevens van anderen en het aansporen van anderen tot gewelddadige handelingen, worden door SMC bijzonder serieus genomen en zal hier dan ook passende maatregelen op nemen.

Spam en misleiding
Plaats geen inhoud om andere leden te misleiden. Het is niet toegestaan om tot vervelends toe herhalende en ongewenste inhoud te (blijven) plaatsen.
Daarnaast nemen we je email adres op in onze nieuwsbrief applicatie, door akoord te gaan met deze community richtlijnen stem je hier nadrukkelijk mee in.

Nabootsing van identiteit
De identiteit van iemand anders nabootsen of je voordoen als iemand anders op SMC wordt beschouwd als identiteitsdiefstal en zal leiden tot aangifte bij politie of justitie.

Gereguleerde goederen
Het is op SMC niet toegestaan om handel te drijven in illegale goederen of diensten. Activiteiten van deze aard zullen leiden tot aangifte bij politie of justitie.

Beveiliging
SMC neemt de veiligheid van de community gebruikers zeer serieus en stelt alles in het werk om pogingen die hun privacy en veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, te voorkomen.

Deelname

Gebruik maken van SMC houdt in dat je verplicht bent om jezelf te houden aan deze SwingMembers community richtlijnen.

Vragen of opmerkingen

Indien je nog vragen hebt over deze richtlijnen dan nodigen wij je van harte uit om contact met ons op te nemen.